The Economic History Review

Josep M. Benaul Berenguer, Nova manufactura i impuls emprenedor. Els fabricants de teixits de cotó en cru a Sabadell, 1789–1830

Volume 69 Issue 2
Home > The Economic History Review > Josep M. Benaul Berenguer, Nova manufactura i impuls emprenedor. Els fabricants de teixits de cotó en cru a Sabadell, 1789–1830
Pages: 727-728Authors: J. K. J. Thomson
Published online: April 21, 2016DOI: 10.1111/ehr.12359

Log in to access the full article.

SHAPE
Menu