The Economic History Review

Josep M. Benaul Berenguer, Nova manufactura i impuls emprenedor. Els fabricants de teixits de cotó en cru a Sabadell, 1789–1830

Volume 69 Issue 2
Home > The Economic History Review > Josep M. Benaul Berenguer, Nova manufactura i impuls emprenedor. Els fabricants de teixits de cotó en cru a Sabadell, 1789–1830
SHAPE
Menu