The Economic History Review

Reviews

Volume 27 Issue 4
Pages: 681-733
Published online: February 11, 2008DOI: 10.1111/j.1468-0289.1974.tb00235.x

Log in to access the full article.

Book Reviewed in this article: M. M. Postan. Essays on Medieval Agriculture and General Problems of the Medieval Economy. M. M. Postan. Medieval Trade and Finance. Richard W. Kaeuper. Bankers to the Crown: The Riccardi of Lucca and Edward I. Alan Crossley (Ed.). A Victoria History of the County of Oxford, vol. X. Banbury Hundred. David Underdown. Somerset in the Civil War and Interregnum. Margaret Roake and John Whyman (Eds.). Essays in Kentish History. Alan Everitt (Ed.). Perspectives in English Urban History. David Baker (Ed.). The Inhabitants of Cardington in 1782. J. A. Robey and L. Porter. The Copper and Lead Mines of Ecton Hill, Staffordshire. John Foster. Class Struggle and the Industrial Revolution: Early Industrial Capitalism in Three English Towns. Philip J. Riden. The Butterley Company, 1790-1830: A Derbyshire Ironworks in the Industrial Revolution. Patricia Hollis (Ed.). Class and Conflict in Nineteenth-Century England, 1815-1850. Douglas C. North and Robert Paul Thomas. The Rise of the Western World: A New Economic History. D. V. Glass and Roger Revelle (Eds.). Population & Social Change. Henry A. Landsberger (Ed.). Rural Protest: Peasant Movements and Social Change. Georges Duby. The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century. Peter Earle (Ed.). Essays in European History, 1500-1800. Marcello Carmagnani. Les Mecanismes de la Vie Economique dans une Societe Coloniale: Le Chili (1680-1830). Eugen Mewes (Ed.). Terra Nostra; Culegere de Materiale Privind Istoria Agrara a Romanici. Imre Wellmann (Ed.). Proceedings of the Hungarian Agricultural Museum, 1971-2. I. T. Berend and G. Ranki. Hungary. A Century of Economic Development. Theodore Zeldin. France: 1848-1945. Volume One. Ambition, Love and Politics. Ronald Dore. British Factory–Japanese Factory: The Origins of National Diversity in Industrial Relations. Internationaal Colloquium (Spa 5-8-IX-1968). De burgerlijke openbare gebouwen in de Europese steden en hun financiering in de Middeleeuwen en onder het Ancien Regime. Handelingen. D. Degreve, D’une analyse de la revolution industrielle a un diagnostic du sous-developpement (suite et fin). H. Thomas, A. L. Constantse, et alia. ‘De Spaanse Burgeroorlog en zijn gevolgen. J. H. Munro. Wool, Cloth and Gold: The Struggle for Bullion in Anglo-Burgundian Trade, 1340-1478. K. Bertels. Geschiedenis tussen struktuur en evenment. Een methodologisch en wijsgerig onderzoek. ‘Special Issue on Agricultural History in Nineteenth Century Belgium’, Revue belge d’histoire contemporaine S. Hart. ‘Amsterdam Shipping and Trade to Northern Russia in the Seventeenth Century’, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor zeegeschiedenis J. Everaert. De internationale en koloniale handel der Vlaamse firma’s te Cadiz, 1670-1700 (avec un resume francais: le commerce international et colonial des firmes flamandes a Cadix, 1670-1700). Acta Historiae Neerlandicau: Studies on the History of the Netherlands. P. Creutzberg (Ed.). Het ekonomisch beleid in Nederlandsch-Indie. Capita selecta. Een bronnenpublikatie, Vol. I. W. De Vries. 150 Jaar Welstand, de Maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden, 1822-1972. J. De Vries. De Nederlandse economie tijdens de 20ste eeuw. Een verkenning van het meest kenmerkende. M. Van Durme (Ed.). Les Archives generales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe-XIXe siecles) P. M. M. Klep. Het huishouden in westelyk Noord-Brabant: Structuur en ontivikkeling, 1750-1849. H. A. Enno Van Gelder. Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw J. De Vries. De Cooperatieve Raffaisen- en Boerenleenbanken in Nederland, 1948-1973: Van exponent tot component. J. F. Blasing. Das goldene Delta und sein eisernes Hinterland, 1815-1851. Von niederlandischpreussischen zu deutsch-niederlandischen Wirtschaftsbeziehungen. T. Van der Wal. Op zoek naar een nieuwe vrijheid: Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland, 1870-1895. L. Vire. La distribution publique d’eau a Bruxelles, 1830-1870. J. van Herwaarden (Ed.). Lof der Historie. Opstellen over geschiedenis en maatschappij. L. Schepens. Van Vlaskutser tot Franschman. Bijdrage tot de Geschiedenis van de Westvlaamse plattelandsbevolking in de negentiende eeuw. G. Hansotte. La principaute de Stavelot-Malmedy a la fin de l’Ancien Regime. Carte de la principaute en 1789; denombrement des maisons, des chevaux et des bestiaux vers 1750. J. Fichefet. Histoire de la commune de Saint-Martin. M. Claeys-Van Haegendoorn. Hendrik de Man: Biografie. C. Verlinden et. al. Dokumenten voor de Geschiedenis van Prijzen en Lonen in Vlaanderen en Brabant (XVIe-XIXe E.) W. P. Blockmans (Ed.). Handelingen van de leden en van de staten van Vlaanderen. Regeringen van Maria van Bourgondie en Filips de Schone (5 januari 1477-26 september 1506). Excerpten uit de rekeningen van de Vlaamse steden en kasselrijen en van de vorstelijke ambtenaren. Deel I: tot de vrede van Kadzand, 1492. Histoire Economique de la Belgique. Traitement des Sources et Etat des Questions–Economische Geschiedenis van Belgie. Behandeling van de Bronnen en Problematiek. Actes du Colloque de Bruxelles–Handelingen van het Colloquium te Brussel. 17-19 nov. 1971 Histoire Economique de la Belgique. Traitement des Sources et Etat des Questions P. M. M. Klep. Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De ekonomische ontwikkeling in de Noordanlwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850. Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg F. Pollentier. De Admiraliteit en de oorlog ter zee onder de Aartshertogen (1596-1609).

SHAPE
Menu