The Economic History Review

RLVIEWS

Volume 12 Issue 1
Pages: 126-175
Published online: February 11, 2008DOI: 10.1111/j.1468-0289.1959.tb01839.x

Log in to access the full article.

Book reviewed in this article: Joel Hurstfield. The Queen’s Wards. Wardship and Marriage under Elizabeth I. J. D. Marshall. Furness and the Industrial Revolution. Sir Matthew Nathan. The Annals of West Coker. Penry Williams. The Council in the Marches of Wales under Elizabeth I. Christopher Hill. Puritanism and Revolution. Studies in Interpretation of the English Revolution of the 17th Century. Charles Wilson and William Reader. Men and Machines: A History of D. Napier and Son R. Trowsmith. A History of British Livestock Husbandry. 1700-1900. PERIODICAL LITERATURE THE LOW COUNTRIES Kristof Glamann. Dutch-Asiatic Trade 1620-1740. Recueils de la Sociktk Jean Bodin. IX and X. L’etranger. E. van GRIEKEN and M. van Grieken-Taverniers. Les archives inventorikes au Ministire des Colonies. H. J. Prakke. Deining in Drenthe. Historisch-sociograJische speurtocht door de ‘olde lantschap’. B. H. Slicher van Bath. Een samenleuing onder spanning. Geschiedenis van het platteland in Ouerijssel. G. Gonggrijp. Schets ener economisch geschiedenis van Indonesie. A. E. Verhulst. De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe-XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de structuur en de uitbating van het grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de middeleeuwen. B. H. D. Hermesdorf. De Herberg in de Nederlanden, een Blik in de Beschavings-geschiedenis. Pierre-Herman Dopp (Ed.). Traiti d’Emmanuel Piloti sur le Passage en Tene Sainte (1420). M. K. Elisabeth Gottschalk. Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. 11. Van het begin der XVe eeuw tot de inundaties tgdem de Tachtigjarige Oorlog J. G. van Dillen (Ed.). Het oudste aandeelhoudmregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie. (Werken uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, XIV. Valbry Janssens. Het geldwezen der Oostenrtijkse Nederlanden. F. E. M. Vercauteren. De aanleg van de straatweg Best-Lommel als deel van de verbindings-Hertogenbosch-Luik (1745-1818). B. W. de Vfues. De Nederlandse papiernijuerheid in de Ige eeuw. H. Hoefnagels. Een eeuw socialeproblematiek. Honderdjaar Grasso. S. J. Fockema Andreae. Een mensenleuen in Nederland. Dnekwart eeuw ontwikkeling uan openbaar bestuur, onderwijs en onderneming. H. Spiekman. De ontwikkeling van de Amsterdamse petroleumhaven. Societh Genei-ale Metallurgigus de Hoboken. 1908-1958. J. A. van Houtte, J. F. Niermeyer, J. Presser, J. Romein and H. van Werveke. (Eds.). Algemene Geschiedenis der Rederlanden, Vol. XII, (1914-1945) Fernand Baudhuin. Histoire konomique de la Belgique, 1945-1956. PERIODICAL LITERATURE GENERAL Sture Bolin. State and Currency in The Roman Empire to 300 A.D. Franz Altheim-Ruth Stiel. Finanzgeschichte der Spatantike. Franz Altheim. Utopie und Wirtschaft, Eine geschichtliche Betrachtung. Elisabeth Charlotte Welskopp. Die Produktiowverhiiltnisse im Alten Orient und in der griechisch-romischen Antike. Leon Schick. Un Gand Homme d’Affaires au Debut du XVle Sikcle. Hans Mottek. Wzrtschaflsgeschichte Deutschlands: ein Grundrig. W. O. Henderson. The State and the Industrial Revolution in Prussia 1740-1870. John Lynch. Spanish Colonial Administration, 1782-1810. The Intendant System in the. Viceroyalty of the Rio de la Plata. Helmuth Stoecker, Deutschland und China im 19. Jahrhundert: Das Eindringen des deutschen Kapitalisms. E. E. Rich. Th Hudson’s Bay Company, 1670-1870. Vol. I. 1670-1763. J. S. Galbraith. The Hudson’s Bay Company as an Imperial Factor, 1821-1869. H. A. Innes (Ed. Mary Q. Innis). Essays inCanadian Economic History. H. Leibenstein. Economic Backwardness and Economic Growth. Studies in the Theory of Economic Development. J. K. Galbraith. The Affluent Society. R. L. Heilbroner. The Quest For Wealth.

SHAPE
Menu